function myFunction() {var cd, cr, dd, kq,rdio; cd= parseFloat(document.getElementById("txt_chieudai").value); cr= parseFloat(document.getElementById("txt_chieurong").value); dd=">

Nhập chiều dài của sản phẩm(mét):
Nhập chiều rộng của sản phẩm(mét):
Trọng lượng của tôn(kg):

 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: